Research Reports 2011

The online papers are in PDF-format. If you haven't installed the Adobe Acrobat Reader, you can download it here

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016

 Erik W. Jakobsen og Anne Espelien
Et kunnskapsbasert reiseliv
Research Report - 01/2011, Pris: Kr 200
Link to document

 Lena Bygballe og Eskil Goldeng
En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring
Research Report - 02/2011, Pris: Kr 200
Link to document

 Amir Sasson and Atle Blomgren
Knowledge Based Oil and Gas Industry
Research Report - 03/2011, Price: Kr 200
Link to document

 Amir Sasson
Knowledge Based Health
Research Report - 04/2011, Price: Kr 150
Link to document

 Erik W. Jakobsen
En kunnskapsbasert maritim næring
Research Report - 05/2011, Pris: Kr 200
Link to document

 Arne Nygaard og Jakob Utgård
En kunnskapsbasert varehandel
Research Report - 06/2011, Pris: Kr 200
Link to document

 Amir Sasson
Knowledge-based metals & materials
Research Report - 07/2011, Price: 200
Link to document

 Frank Asche og Ragnar Tveterås
En kunnskapsbasert sjømatnæring
Research Report - 08/2011, Pris: Kr 300
Link to document

 Espen Andersen
Knowledge-based IT & software
Research Report - 09/2011, Price: Kr 200
Link to document

 Ragnhild Kvålshaugen
Kunnskapsbaserte tjenester
Research Report - 10/2011, Pris: Kr 200
Link to document

 Leo A. Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Lars E. Eide og Christian S. Mellbye
En kunnskapsbasert finansnæring
Research Report - 11/2011, Pris: Kr 200
Link to document

 Leo A. Grünfeld og Anne Espelien
En kunnskapsbasert fornybar energi- og miljønæring
Research Report - 12/2011, Pris: Kr 300
Link to document

 Villeman Vinje and Marius Nordkvelde
Knowledge-based Telecom Industry
Research Report - 13/2011, Price: Nok 200
Link to document

 Jørn Rattsø og Rune Sørensen
Statlige selskaper med sektorpolitiske mål: En evaluering av statlig styring
Research Report - 14/2011, Pris: kr 150
Link to document

 Marius Nordkvelde
Endrede strukturer i byggevarehandelen 1996 - 2011
Research Report - 15/2011, Pris: Kr 100
Link to document

Close window