">

In English

DigiEx

::::Direkte til denne siden: http://www.bi.no/facultyhandbook/digiex
::::For engelske rutiner og informasjon: se engelske sider
_________________________________________________________________________________________________
NB! Denne siden er for
faglig ansatte. Administrativt ansatte finner informasjon på BIkuben (bikuben.bi.no/digiex)

Studenter
som søker informasjon om DigiEx, se studentportalens sider om DigiEx og digital eksamen
Fortsatt spørsmål?
Eksamensadm. kan kontaktes på examoslo@bi.no, tlf 4641 0009 eller www.bi.no/eksamenschat
_________________________________________________________________________________________________

SLIK BRUKER DU DIGIEX

Slik logger du inn i DigiEx
Beskrivelse og video av hvordan du logger inn i DigiEx, Du finner også ofte stilte spørsmål om innlogging.
Her logger du inn

Slik sensurerer du i DigiEx
Beskrivelse og video av hvordan du logger inn og sensurerer i DigiEx, inkl. klagesensur.
Du finner også ofte stilte spørsmål.

Slik produserer du eksamensoppgaver og sensorveiledninger i DigiEx
Beskrivelse og video av hvordan du produserer en eksamensoppgave og sensorveiledning i DigiEx. Du finner også ofte stilte spørsmål.

Slik gir du karakterbegrunnelse i DigiEx
Beskrivelse og video av hvordan du gir karakterbegrunnelse (justification of grade). Du finner også ofte stilte spørsmål.

_________________________________________________________________________________________________

DIGITAL SKOLEEKSAMEN

Om digital skoleeksamen
Digital skoleeksamen på BI - mange muligheter

Digital eksamen i ditt kurs? Oversikt over digitale eksamensmuligheter

Ofte stilte spørsmål rundt digital skoleeksamen _________________________________________________________________________________________________

DIGITAL HJEMMEEKSAMEN
Ofte stilte spørsmål rundt digital hjemmeeksamen / innleveringsoppgave

Digital eksamen i ditt kurs? Oversikt over digitale eksamensmuligheter

_________________________________________________________________________________________________

TILSYNSSENSUR OG PLAGIATKONTROLL
Slik fungerer tilsynssensur
Informasjon om hvordan tilsynssensur fungerer i DigiEx.

Om plagiatkontroll og tekstlikhet (Urkund)

_________________________________________________________________________________________________

SUPPORT:
digiexsupport@bi.no eller tlf 4641 0200

_________________________________________________________________________________________________

VIDEOER
Innlogging
How to log on
Sensur
Grading
External log-on (not a BI pc)
Eks.oppgave - produksjonKarakterbegrunnelse
Creating an exam paper Justification of grades
Reviewing a question paperJustification of grades - meeting
_________________________________________________________________________________________________

SE OGSÅ

Om DigiEx
Om bakgrunnen, piloter og framtidige planer.


Nettlesere du kan benytte
Sensur og karakterbegrunnelser:
Chrome, Internet Explorer, Safari (Mac eller iPad, foreløpig støttes ikke Safari 10, men det kommer)


Produksjon av eks.oppgaver: Chrome, Internet Explorer
NB Internet Explorer må være i versjon 10 eller nyere

Sensur utenfor DigiEx?

Da finner du informasjon her

FOR STUDENTENE
The student portal - infosider (om nettleser, mal, grupper mm)
Videoer - levere i DigiEx, komprimere fil mmSupport for studentene:
examoslo@bi.no, tlf 4641 0009 eller
chat:
www.bi.no/eksamenschat
IT-spørsmål (komprimere fil etc): IT-support BI
- de kontaktes på Facebook eller treffes i u.etg. i Nydalen
_________________________________________________________________________________________________