In English

Utdanningsplan

Hva er en utdanningsplan?
En utdanningsplan er en individuell plan for gjennomføring av et studium eller studieprogram som utarbeides mellom høyskolen og den enkelte student, med sikte på at studenten skal kunne nå sitt læringsmål på normert tid. Den inneholder bestemmelser om høyskolens ansvar og forpliktelser overfor studenten, og studentens forpliktelser overfor høyskolen og medstudenter (jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 3-1 Definisjoner, og § 4-2 Universitets- og høyskoleloven)


Hvem får utdanningsplan?
Alle 1. og 2. års-studenter på bachelornivå får utdanningsplan i Banner StudentWeb. Dette gjelder både heltid og deltid (unntak: deltidsstudenter på 2. året som ble tatt opp høsten 2009).


Hvem får ikke utdanningsplan på Banner StudentWeb?
Foreløpig er det kun bachelorstudenter (1. + 2. år) som får utdanningsplan på Banner StudentWeb. Resten ser sin utdanningsplan i studiehåndboken.