Styrekompetanse 1 - vår 2015: Samarbeid mellom Innovasjon Norge og næringshagene i Finnmark


(felt merket med * er obligatoriske)

Personlige opplysninger
ID nummer (ved BI, hvis tidl. student)
Fødselsdato/personnummer (11 siffer) *
Etternavn *
Fornavn *
Stilling
E-post *
Telefon (privat) *
Telefon (arbeid) *
Privatadresse
Postnummer *
Poststed *

Informasjon om arbeidsgiver
Navn arbeidsgiver
Adresse
Postnummer
Poststed
Hvilken adresse skal faktura sendes til? *


Utdanning
LærestedStudiumAntall studiepoeng/år (1 vekttall = 3 studiepoeng)

Arbeidserfaring
ArbeidsgiverStillingTidsrom

Eventuelle tilleggskommentarer

Gjennomføringsdatoer:
1. samling: Alta 11. - 13. februar 2015 (uke 7)
2. samling: Kirkenes 12. - 13. mars 2015 (uke 11)

Programmet har en egenandel på kr. 5.000,-.

Kontaktperson ved BI Bergen:
Beate Nilsen
Telefon: 98 25 16 14
E-mail: beate.nilsen@bi.no